Hvem

Fostering Arts and Design (FAD) – www.fad.cat
Materfad, materials centre – www.materfad.com

Barcelona – Spanien

FAD er en privat, uafhængig og almennyttig organisation, der har til formål at fremme design og arkitektur inden for landets kulturelle, økonomiske og sociale sektorer. FADs arbejde udføres af en række underafdelinger, der repræsenterer forskellige designområder. ADI-FAD industrielt design, ADG-FAD grafisk design og visuel kommunikation, ARQUIN-FAD arkitektur og indretningsdesign, A-FAD kunst og kunsthåndværk, MODA-FAD image og mode. FAD blev grundlagt i 1903 og er blevet det førende referencecenter for design og arkitektur i Spanien takket være en konstant indsats for at fremme en kreativ kultur gennem udstillinger, foredrag, priser og events. Gennem aktiviteter og projekter søger FAD at anspore erhvervslivet til at indarbejde brugen af design. Materfad er et af disse projekter. Barcelona Materials Centre afspejler den voksende rolle, som materialer spiller i udviklingen af vores samfund. Materfads målsætning er at synliggøre aktører, der producerer innovative eller enestående materialer og effektivt at vejlede designere for derigennem at fremme udbredelsen af viden.

Kontakt: Valérie Bergeron – vbergeron@fad.cat

Happy Materials (HM) – www.happymaterials.com

Prag – Tjekkiet

HM blev oprettet i 2004 i Prag og har som sit vigtigste formål at indsamle og formidle viden om nye materialer til aktører på det tjekkiske marked. HM formidler information om innovative materialer via seminarer, som henvender sig til professionelle og begyndere/studerende fra forskellige områder af de kreative brancher. Seminarerne giver deltagerne viden om udviklingen på området og styrker deres konkurenceevne på arbejdsmarkedet. HM er også bindeled mellem materialeproducenter og kunstnere. HM har et materialebibliotek (med mere end 1200 fysiske materialeprøver), som i 2010 blev overflyttet fra matériO Paris, der er et uafhængigt informationscenter for materialer og innovative produkter. Dette samarbejde giver HM adgang til den nyeste information om nye materialer som grundlag for oplysningsaktiviteter over for de kreative brancher i Tjekkiet.

Kontakt: Lucie Havlová – lucie.havlova@happymaterials.com

Dansk Design Center (DDC), www.ddc.dk,

København – Danmark

Dansk Design Center er en offentlig, selvejende institution etableret i 1978.
DDC’s rolle i fremtiden vil være at indsamle, formidle og afprøve viden om de vigtigste faktorer, der har indflydelse på design og på, hvordan design i fremtiden kan vedblive at være drivkraft for innovation og vækst. DDC arbejder med disse emner i tæt samarbejde med designere, sponsorer, virksomheder og det offentlige både nationalt og internationalt. Målet er at styrke samfundets kapacitet gennem design og – på en nutidig måde – at videreføre, styrke og forny den danske designtradition. DDC’s mantra er “Design, der giver mening”, og hovedfaktorerne er nye materialer, ny teknologi og Big Data.

Kontakt: Maria Hørmann – mho@ddc.dk

 

Hosted by CDMON