Om Damadei

DAMADEI – Design og avancerede materialer som drivkraft for innovation i Europa.

Er designsektoren og sektoren for avancerede materialer i Europa forbundet?

Projektrationale:
Aktuelle rapporter dokumenterer, at de kreative brancher har en anerkendt vigtig og forandrende rolle i EU’s økonomi.

De kreative brancher defineres ofte som den vigtigste drivkraft for innovation og rummer et endnu større potentiale. I denne forbindelse er design et vigtigt værktøj for innovation i nye eller spirende markeder, hvor brugervenligt og attraktivt design er en forudsætning for at skabe eller komme ind på nye markeder.

Men der er stadig nogle barrierer, som hindrer den fulde udvikling af et sådant potentiale. En af de største hindringer er mangel på viden om den potentielle anvendelse af avancerede materialer i udviklingen af nye produkter.

DAMADAI-projektet søger at øge bevidstheden blandt designere og give dem den fornødne erfaring med, hvordan man drager fordel af de enorme muligheder inden for avancerede materialer.

På denne måde vil design kunne frigøre sit fulde potentiale som drivkraft for innovation og europæisk konkurrenceevne.

Målsætninger
● At konsolidere en langsigtet, fælles europæisk infrastruktur for at udbygge det eksisterende netværk af partnere ved at inddrage de vigtigste europæiske interessenter inden for designsektoren og sektoren for avancerede materialer.
● At identificere behov, barrierer og fælles anvendelsesområder for de to sektorer samt udvikle det potentielle samspil mellem design og avancerede materialer som drifkraft for europæisk innovation.
● At afholde 4 workshops (London, Barcelona, Prag og København) for at stimulere kreative processer ved at udveksle europæiske best practice inden for design gennem anvendelse af avancerede materialer.
● At udvikle og implementere en vidtrækkende kommunikationsplatform.

Resultater
● Oprettelse af et permanent netværk af interessenter inden for europæisk design og avancerede materialer.
Mapping af de europæiske designsektorer og sektorer for avancerede materialer.
● Detaljeret forskning i samspillet mellem design og avancerede materialer.
● Identifikation af europæiske best practices for dette samspil.
● 4 innovative workshops om design og avancerede materialer i London, København, Prag og Barcelona, herunder en udstilling om avancerede materialer.
● Oprettelse af en samarbejdsplatform som et online mødested for design og avancerede materialer.
● Offentliggørelse af projektets hovedkonklusion.
● Afholdelse af en afsluttende formidlingsbegivenhed, som falder sammen med Barcelonas FADFest.

Hosted by CDMON