O NÁS

FosteringArts and Design (FAD) – www.fad.cat
Materfad, centrum pro materiály – www.materfad.com

Barcelona – Španělsko

FAD je soukromá, nezávislá a nezisková společnost zaměřená na španělský design a architekturu.FAD jako první španělské centrum s touto náplní se od svého založení v roce 1903 aktivně věnuje propagaci tvůrčí kultury – pořádá výstavy, odborné přednášky, udílí oborová ocenění.FAD je rozdělena do několika sekcí, které se věnují jednotlivých odvětvím designu.
ADI–FAD se zaměřuje na průmyslový design, ADG–FAD se orientuje na grafický design a vizuální komunikaci, náplní ARQUIN–FAD je architektura a design interiérů, A–FAD se věnuje umění a řemeslům,v neposlední řadě MODA–FAD se stará o image a módu.FAD se daří pomocí její činnosti a projektů propojit podnikatelskou sféru s designem. Jednou z úspěšných realizací je i Materfad – centrum materiálů se sídlem v Barceloně. Materfad reaguje na rostoucí význam materiálů ve společnosti, snaží se o podporu spolupráce výrobců inovativních, či jedinečných materiálů s designéry, jimž poskytuje kvalitní poradenství v oblasti materiálů a technologií.

Kontaktní osoba: Valérie Bergeron – vbergeron@fad.cat

Happy Materials (HM) – www.happymaterials.com

Praha – Česká Republika

Společnost Happy Materials založená v Praze v roce 2004 objevuje a přináší na český trh informace o nových materiálech.
HM je součástí skupiny matériO – soukromé evropské sítě informačních center zaměřených na inovativní materiály a technologie.
HM provozuje moderní knihovnu materiálů přenesenou v roce 2010 z Paříže a nabízí v ní přes 1200 fyzických vzorků materiálů.
HM poskytuje díky úzké spolupráci se zahraničním partnerem aktuální přehled o nejnovějších výsledcích výzkumu a vývoje materiálů.
HM prezentuje odborné veřejnosti a profesionálům z tvůrčích odvětví informace prostřednictvím výstav, seminářů, odborných periodik, publikací, či zajímavých projektů.

Kontaktní osoba: Lucie Havlová – lucie.havlova@happymaterials.com

Danish Design Centre (DDC) – www.ddc.dk

Kodaň – Dánsko

Dánské centrum designu DDC je nezávislá vládou financovaná organizace založená v roce 1978.
DDC se od počátku zaměřuje na sbírání, ověřování a šíření informací o hlavních faktorech ovlivňujících a určujících současný i budoucí design – prvek inovace a růstu.
DDC spolupracuje úzce s designéry, partnery, sponzory, podnikateli, současně odbornou veřejností a to na národní i mezinárodní úrovni.
DDC se snaží posílit společenské povědomí o designu, podpořit jeho rozvoj, umocnit a obnovit tradici dánského designu.
“Design, který dává smysl” – krédo designového centra DDC, které kromě toho považuje nové materiály a technologie za klíčové oblasti rozvoje designu.

Kontaktní osoba: Maria Hørmann – mho@ddc.dk

Hosted by CDMON