ÚVOD

DAMADEI – Design a pokročilé materiály – hybná síla inovací v Evropě

Co má společného evropský design s odvětvím pokročilých materiálů?

O projektu
Podle posledních zpráv evropské komise je zřejmé, že tvůrčí odvětví sehrají významnou transformační roli v ekonomice Evropské unie. Jsou totiž považována za zásadní prvek inovace. Design má sílu prosadit se ve všech tržních i nově vznikajících odvětvích. Uživatelsky příjemný a přitažlivý produkt totiž otvírá cestu na trh. Nicméně stále existují bariéry, jež brání plně využít nabízený potenciál. Jednou z překážek je bezesporu nedostatek znalostí o veškerých možnostech využití pokročilých materiálů při návrhu nových výrobků. Cílem projektu DAMADEI je zvýšit povědomí designerůa tyto materiály jim perfektně přiblížit. Nabídne jim cenné informace, které umožní optimální využití veškerých vlastností těchto zajímavých materiálů. Design dostane šanci svým potenciálem výrazně rozhýbat inovace a evropským výrobkům zvýšit konkurenceschopnost.

Cíle projektu
● vytvoření stálé komunikační evropské platformy, na níž se budou potkávat a spolupracovat jednotlivci, společnosti a instituce pracující v odvětví pokročilých materiálů
● mapování potřeb, překážek, ale také vymezení společných oblastí pro využití pokročilých materiálů a designu, rozvíjení možné spolupráce
● uspořádání čtyř ideových workshopů ve čtyřech evropských metropolích, účastníci budou mít v Londýně, Barceloně, Praze a Kodani jedinečnou příležitost objevit další uplatnění pokročilých materiálů, zároveň se během akcí potkat s předními evropskými designéry a odborníky z firem, které s těmito materiály již pracují
● Vytvoření a zavedení dlouhodobého plánu komunikace

Výsledky projektu
● Vytvoření trvalé sítě jednotlivců, společností a institucí, aktivních v oblasti designu nebo v sektoru pokročilých materiálů
● Mapování evropského designu i sektoru pokročilých materiálů
● Důkladný výzkum vzájemné součinnosti designu a sektoru pokročilých materiálů
● určení nejlepšího postupu, který by podpořil vzájemnou komunikaci obou sektorů
● 4 ideové workshopy v Londýně, Kodani, Praze a Barceloně, doplněné výstavou vzorků pokročilých materiálů
● vytvoření webové platformy, která bude prostorem pro setkávání designu a pokročilých materiálů
● vydání publikace, jež přiblíží výsledky nevšedního projektu
● prezentace celého projektu proběhne v Barceloně vrámci akce FADFest

Hosted by CDMON